Een korte discussie over menselijk kapitaal

Human resources verwijst naar de groep mensen die het hele personeelsbestand van een bedrijf, organisatie, bedrijfssector, economie of land vormen. In eenvoudiger bewoordingen is een smaller perspectief het menselijk kapitaal, de materiële kennis die de mens belichaamt. Net als kennis heeft menselijk kapitaal een brede en variabele reikwijdte.

Human resources

De term menselijk kapitaal wordt in verschillende vormen gebruikt, waaronder onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, financiën en informatietechnologie. Dit zijn de basisinstrumenten van menselijk kapitaal. Kennis is een essentieel ingrediënt van menselijk kapitaal omdat het menselijke intelligentie omvat. In eenvoudige bewoordingen omvat kennis het vermogen om informatie te leren, te begrijpen en toe te passen. Er zijn drie basiskenniscategorieën: fundamentele kennis, toegepaste kennis en gespecialiseerde kennis. Elke categorie heeft zijn eigen soort informatie, waardoor het een onderdeel is van het menselijk kapitaal. Fundamenteel menselijk kapitaal bestaat uit basisvaardigheden en kennis, zoals taal, rekenen, aardrijkskunde, grammatica, muziek en andere gebieden.

Onder menselijk kapitaal vallen alle mensen met een onderwijskwalificatie die kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van een bepaalde organisatie of bedrijfstak. Om menselijk kapitaal te beoordelen, moet een team rekening houden met alle factoren die betrokken zijn bij het beheer van menselijk kapitaal. Tot deze factoren behoren tools voor het beheer van menselijk kapitaal, zoals personeelstraining, personeelswerving, personeelsadvies enzovoort.

Ook interessant

Human resources

Een korte discussie over menselijk kapitaalHuman resources verwijst naar de groep mensen die het hele personeelsbestand van een bedrijf, organisatie, ...

Lees verder

Sociaal Secretariaat

Sociaal SecretariaatEen sociaal secretariaat is een organisatie die bedrijven ondersteunt door hun personeelsadministratie. Hierbij kun je denken aan ...

Lees verder

Hr Diensten

Een goede HR-adviseur vindenHr-services zijn belangrijk voor degenen die hun dagelijkse taken moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze geen tijd v ...

Lees verder